دایی هفته گذشته در برنامه نود گفته بود که آنها که استعداد دارند مثل لیونل مسی می‌شود و افراد دیگر که مستعد نیستند کارگر شهرداری می‌شوند.

سایت گل- سرمربی سابق صبای قم امروز با لباس رفتگران شهرداری در ورزشگاه تختی انزلی بازی استقلال و ملوان را نظاره می‌کند.

 مایلی کهن در واکنش به صحبت های هفته ی گذشته ی علی دایی در برنامه نود دست به این اقدام می‌زند.
علی دایی هفته گذشته در برنامه نود گفته بود که آنها که استعداد دارند مثل لیونل مسی می‌شود و افراد دیگر که مستعد نیستند کارگر شهرداری می‌شوند.
به هر حال بعضی حرکات محمد مایلی کهن هم قابل توجه است. البته گفتنی است محمد مایلی کهن ارادت خاصی به رییس جمهور پیشین دارد و شاید این حرکت تداعی گر شوی احمدی نژاد باشد. وی در دیدار با کارکنان شهرداری لباس رفتگری را پوشیده بود که واکنش های زیادی در پی داشت.